Oportunități pentru investitori

Potențialul agricol al comunei și al zonei limitrofe, existența unor piețe de desfacere dar mai ales a unui surplus de forță de muncă neutilizată, pot oferi unor investitori posibilitatea desfășurării unor programe de valorificare prin înființarea unor unități industriale mici sau mijlocii profilate pe prelucrarea primară sau complexă a produselor agricole irosite sau slab valorificate în gospodăriile individuale ale populației.

Înapoi