Infrastructura

  • TRANSPORTURI ȘI DOTĂRI EDILITARE

Comuna Frătești se află pe traseul unor drumuri de importanță națională și județeană (DN 5, șoseaua interjudețeană Giurgiu - Tîrgoviște) și a două căi ferate (București - Giurgiu, Giurgiu - Videle) astfel că populația are posibilitatea deplasării cu ușurință către orașul de reședință a județului și către capitala țării. Pe teritoriu se află 2 stații de cale ferată, o haltă și 8 stații de transport auto.
Drumurile dintre satul de reședință și satele componente sunt pietruite sau asfaltate permițând deplasarea locuitorilor de la o localitate la alta.
Satul Frătești dispune de o stație de distribuție a apei care alimentează satul de reședință și satul Remuș. Pentru viitor se vor racorda la rețeaua de apă potabilă și satele Cetatea și Bălănoaia. Această investiție a fost necesară ținând seama că pânzele freatice prezintă în unele zone ape nepotabile.

 

  • ASISTENȚA SANITARĂ

Asistența sanitară a populației comunei Frătești este asigurată în prezent prin dispensarul uman din satul de reședință și prin punctul sanitar din satul Remuș deservite de un număr restrâns de personal medical: 3 medici și 4 cadre sanitare medii, personal insuficient îngrijirii unei populații de peste 5.434 locuitori.
Dotarea materială modestă, lipsa unui punct farmaceutic obligă populația să irosească timpul pentru efectuarea unor investigații și tratamente medicale în policlinica și spitalul județean Giurgiu.
Asistența sanitar-veterinară este realizată în cadrul unicului dispensar veterinar deservit de un medic și doi tehnicieni.

Înapoi