Cultură și învățământ

  • ÎNVATAMANTUL

Instucția și educația tinerei generații în comuna Frătești se realizează în cadrul a zece unități de învățământ și anume:

• 5 unități de învățământ preșcolar
• 1 unitate primară școlară
• 2 școli gimnaziale cu clasele I-VIII

 

  • CULTURA

Activitatea culturală se desfășoară în cadrul celor două cămine culturale existente în satele Frătești și Remuș, în biblioteca comunală afiliată căminului cultural Frătești dar și în instituțiile școlare.

Conducerea căminelor culturale în colaborare cu cadrele didactice din unitățile școlare depune eforturi pentru antrenarea tineretului în activități destinate conservării și valorificării moștenirii cultural artistice, organizând acțiuni în care se reiau tradiții și obiceiuri populare legate de sărbătorile religioase din cursul anului (Crăciunul, Anul Nou, Paștele, Rusaliile etc.)

Reînființarea tarafului de muzică populară sau de ce nu a unui ansamblu folcloric în comuna Frătești ar fi mai mult benefică în efortul nobil de conservare a valorilor culturale, ar crea premisele sporirii atractivității agro-turismului.

În cunoașterea istoriei locale și a celei naționale, în educarea tineretului în spiritul dragostei față de țară, un rol important îl are muzeul sătesc "Dacia" din satul Frătești.

Înființat în anul 1968 ca muzeu școlar de către profesorul Dumitru Burlacu de la Școala nr. 1 Frătești, prin munca entuziastă a elevilor și prin contribuția sătenilor, Muzeul "Dacia" și-a îmbogățit continuu colecțiile astfel că, din anul 1981 s-a transformat în muzeu sătesc, singurul de acest gen în județul Giurgiu.

Amenajat în cea mai veche casă de suprafață din satul Frătești, construită în perioada 1830-1840 de preotul Duma, muzeul sătesc este organizat pe mai multe secții și anume: peleontologie istorie veche, istorie medie, modernă și contemporană, numismatică, arme, etnografie și didactică.

Zguduită des din temelii de mișcările seismice din anii 1940, 1977 și 1986, clădirea veche de peste 150 de ani se deteriorizează continuu necesitând urgente lucrări de reparații capitale, imposibil de realizat cu fondurile financiare pe care Consiliul Local le deține. Atragerea unor sponsori interni și chiar externi (în cadrul unor programe UNESCO, PHARE, etc.) ar fi mai mult decât benefică și ar salva de la pieire acest muzeu sătesc.

Reorganizarea muzeului pe principii moderne și extinderea sa prin înființarea unui complex muzeistic va constitui un însemnat punct de atracție turistică-zonală și chiar națională.

La capitolul cultură în viitorul apropiat se preconizează înființarea Universității Populare, care are ca obiective "Educația permanentă a adulților". Pentru început în cadrul acestei universități se va deschide un birou de consiliere pentru tinerii aflați în căutarea unui loc de muncă.

Înapoi