Cadrul demografic

Din studiul documentelor de arhivă rezultă că populația comunei a crescut lent în prima jumătate a secolului al XIX - lea când au avut loc mai multe epidemii de holeră și ciumă care au secerat multe vieți omenești.
Primele date demografice datează din anul 1810, conform cărora populația satului Frătești număra doar 132 locuitori.


După datele catagrafiei din anul 1831, pe teritoriul comunei trăiau 136 familii cu o populație de aproape 980 locuitori.
În cea de-a doua jumătate a secolului al XIX - lea se înregistrează un salt demografic deosebit, populația recenzată în anul 1899 marcând o creștere de peste 6,5 ori față de anul 1835.
Populația crește intens și în primele patru decenii ale secolului al XX - lea, astfel că, în anul 1941 se atinsese un spor absolut de circa 2000 locuitori.

La nivelul anului 2001 populația comunei era 5788 locuitori, înregistrându-se un declin evident pentru fiecare sat component, aceasta datorându-se scăderii ratei natalității după anul 1990 și a creșterii mortalității generale derminate de fenomenele de îmbătrânire demografică.


Populația fiecărui sat în anul 2008 înregistra următoarele valori:

Satul Nr. gospodării  Nr. familii  Nr. locuitori 
Frătești  965  895  2552 
Remus  758  702  1992 
Cetatea Bălănoaia  467  415  890 
Total  2190  2012  5434 

Înapoi