Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
28 / 2016 Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli finanţat din venituri proprii pe anul 2016 şi estimării pentru anii 2017-2019. 2016-11-14
27 / 2016 Aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, estimările pentru anul 2017-2019 şi lista de investiţii pe anul 2016. 2016-11-14
26 / 2016 Aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III al anului 2016. 2016-11-14
25 / -0001 Aprobarea baremului la consumul de apa in sistem pausal in comuna Fratesti , judetul Giurgiu. 0000-00-00
24 / 2016 Modificarea H.C.L. nr. 26/21.06.2016. 2016-09-23
23 / 2016 Atribuirea denumirii “ Marian Preda ” , stadionului, din sat Frăteşti, comuna Frăteşti, judeţul Giurgiu, aflat în proprietatea publică a U.A.T, comuna Frăteşti, judeţul Giurgiu. 2016-09-23
22 / 2016 Conferirea post-mortem a titlului de “ Cetăţean de onoare al comunei Frăteşti” domnului Marian Preda . 2016-09-23
21 / 2016 Reabilitarea Muzeului Frăteşti din sat Frăteşti, comuna Frăteşti, judeţul Giurgiu. 2016-09-23
20 / 2016 Aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare desfăşurarii Referendumului local din data de 06 noiembrie 2016 privind menţinerea limitei teritoriale al U.A.T. Comuna Frăteşti conform planului cadastral din anul 1987. 2016-09-23
19 / 2016 Aprobarea organizării referendumului local în vederea consultării cetăţenilor din satele Remuş, Frăteşti şi Cetatea ce se află în componenţa comunei Frăteşti , judeţul Giurgiu, privind menţinerea limitei teritoriale al U.A.T. Comuna Frăteşti conform planului cadastral din anul 1987. 2016-09-23
18 / 2016 Delegarea gestiunii activităţilor de salubrizare din cadrul Serviciului Public de Gospodărie Comunală al comunei Frăteşti, prin concesiune. 2016-09-23
17 / 2016 Acordarea unui sprijin financiar d-lui Dragne Andrei . 2016-08-31
16 / 2016 stabilirea indemnizaţiei de sedinţă pentru membrii Consiliului Local al comunei Frăteşti 2016-08-31
15 / 2016 Alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru perioada septembrie - noiembrie 2016. 2016-08-31
14 / 2016 Modificarea H.C.L. nr.4/23.06.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă. 2016-08-31
Înapoi