Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
2 / 2017 Aprobare retragerii comunei Frăteşti din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ Sănătate Asigurată prin Apă Curată. 2017-01-31
1 / 2017 Aprobarea acoperirii definitive a deficitului Secţiunii de Dezvoltare a Bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Frăteşti , pe anul 2016. 2017-01-09
40 / 2016 Acordarea unui sprijin financiar doamnei Niagu Verginica 2016-12-16
41 / 2016 Acordarea unui sprijin financiar domnului Goia Andrei George 2016-12-16
39 / 2016 Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli finanţat din venituri proprii pe anul 2016 şi estimării pentru anii 2017-2019 . 2016-12-16
38 / 2016 Rectificarea bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, estimările pentru anul 2017-2019 şi lista de investiţii pe anul 2016. 2016-12-16
37 / 2016 Aprobarea închirierii/concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 70,00 mp. aflat în domeniul privat al comunei Frăteşti, situat în tarlaua nr. 34, parcela nr. 1432 , sat Frăteşti, comuna Frăteşti, judeţul Giurgiu. 2016-11-22
36 / 2016 Aprobarea rectificarii bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, estimările pentru anul 2017-2019 şi lista de investiţii pe anul 2016. 2016-11-22
35 / 2016 Aprobarea acordarii unui sprijin financiar domnului Burcea Valerica. 2016-11-14
34 / 2016 Aprobarea acordarii unui sprijin financiar domnului Zanfirică Ion. 2016-11-14
33 / 2016 Acordarea unui sprijin financiar doamnei Zanfirică Marioara. 2016-11-14
32 / 2016 Aprobarea modificare si completarea H.C.L. nr. 9/18.07.2016 privind mandatarea primarului comunei Frăteşti, judeţul Giurgiu pentru derularea formalităţilor legale pentru cumpărarea suprafeţei de 400,00 mp, teren intravilan arabil situat pe raza comunei Frăteşti, aflat în Tarlaua nr. 60, Parcela 2373, proprietatea d-lui Ghimpeţeanu Gino Valentin, în vederea forării unui puţ de mare adîncime. 2016-11-14
31 / 2016 Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada decembrie 2016- februarie 2017. 2016-11-14
30 / 2016 Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul "Reabilitare DC 116 Frăteşti-Cetatea-Bălănoaia km 1+ 000 - km 3+ 708” 2016-11-14
29 / 2016 Aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Frăteşti, pentru semestrul II al anului 2016. 2016-11-14
Înapoi