Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
32 / 2017 PROIECT de HOTĂRÂRE privind cedarea cu titlu gratuit a unui autoturism marca Dacia tip Logan proprietate a Consiliului Local Frăteşti, Societăţii APĂ, CANAL, SALUBRITATE FRĂTEŞTI SRL. 2017-03-27
31 / 2017 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar domnului Mitran Cristian Mădălin . 2017-03-23
30 / 2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării din bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 a echipelor de fotbal de pe raza Comunei Frăteşti 2017-03-23
29 / 2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii lunare pentru anul 2017. 2017-03-23
28 / 2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici, a devizului general actualizat cu TVA de 19%, şi a asigurării cofinanţării pentru obiectivul “Construcţie bază sportivă de tip 1 în satul Remuş, comuna Frăteşti, judeţul Giurgiu ”. 2017-03-23
27 / 2017 HOTĂRÂRE privind delegarea serviciului public de alimentare cu apa al Comunei Frăteşti, către SOCIETATEA APĂ, CANAL, SALUBRITATE FRĂTEŞTI SRL. 2017-03-23
26 / 2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a ştatului de funcţii al SOCIETĂŢII APĂ, CANAL, SALUBRITATE FRĂTEŞTI SRL pentru anul 2017. 2017-03-23
25 / 2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV al anului 2016. 2017-03-23
24 / 2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului finantat din venituri proprii la finele anului 2016 ca sursa de finantare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare în anul 2017 . 2017-03-23
23 / 2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat la finele anului 2016 ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2017. 2017-03-23
22 / 2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli finanţat din venituri proprii pe anul 2017 şi estimării pentru anii 2018-2020. 2017-03-23
21 / 2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, a listei de investiţii şi estimării pentru anii 2018-2020. 2017-03-23
20 / 2017 Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada martie 2017- mai 2017. 2017-02-24
19 / 2017 Aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local , pentru persoanele beneficiare ale Legii nr.416/2001 care prestează ore de munca în folosul comunităţii pentru anul 2017. 2017-02-24
18 / 2017 Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici , a devizului general actualizat cu TVA de 19%, şi a asigurării cofinanţării pentru obiectivul "Construire spaţiu grădiniţă în sat Frăteşti, comuna Frăteşti, judeţul Giurgiu", în cadrul subprogramului " Modernizarea satului Românesc" . 2017-02-24
Înapoi